سیمرغ

مرجع برگزاری و اطلاع رسانی رویدادهای اجتماعی

سیمرغ، توسط مجموعه ای از نهادهای اجتماعی باهدف ایجاد بستری برای برگزاری و همچنین اطلاع رسانی رویدادهای اجتماعی طراحی شده است، درصورتی که شما نیز مایلید به شبکه سیمرغ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

رویداد آتی (تمدید ارسال طرح)

نخستین رویداد سرمایه گذاری با محوریت نوآوری اجتماعی و صنایع خلاق

معرفی:

رویداد توسعه زیست بوم صنایع خلاق و نوآوری اجتماعی با هدف شناسایی بازیگران و همچنین نقاط قوت موجود در زیست بوم نوآوری و کارآفرینی ایران و همچنین ایجاد شبکه ای متشکل از افراد، نهادها، ایده ها، تسهیلگرها و سایر ماهیت های موجود در زیست بوم و سپس توانمندسازی آنان جهت توسعه فعالیت های مرتبط در حوزه صنایع خلاق و نوآوری اجتماعی طراحی می گردد.

این رویداد بر روی ایده ها و هسته های نوآور (پیش بذری)، با تمرکز بر شتابدهی (سرمایه اولیه و تسهیلات زیرساختی)، و برروی کسب وکارهای شکل گرفته، در راندهای A و B سرمایه گذاری می نماید. علاقه مندان، فایل های Pitch Deck خود را از طریق لینک زیر بارگزاری نمایند.

زمان: 8 و 9 دی ماه

مکان: صندوق نوآوری و شکوفایی

تاریخ های مهم: آخرین مهلت ارسال طرح، 25 دی ماه

درباره رویداد سیمرغ

نخستین رویداد سرمایه گذاری در حوزه نوآوری اجتماعی و صنایع خلاق

رویداد توسعه زیست بوم صنایع خلاق و نوآوری اجتماعی سیمرغ با هدف شناسایی بازیگران و نقاط قوت موجود در زیست بوم نوآوری و کارآفرینی ایران و همچنین ایجاد شبکه ای متشکل از افراد، نهادها، ایده ها، تسهیلگرها و سایر ماهیت های موجود در زیست بوم و سپس توانمندسازی آنان جهت توسعه فعالیت های مرتبط در حوزه نوآوری اجتماعی و صنایع خلاق برگزار می گردد.

تیم اجرایی رویداد

امیر محمد ابهری

مارال طبرسی

فاطمه نظری

ریحانه نبیونی

ریحانه نصر

امیر عسگری

منتورهای رویداد

شورای سیاست گذاری

محمد رسولی

 روح الله حمیدی مطلق

امیر عسگری

همکاران و حامیان